Konserwacja zabytków

Ochrona zabytków i konserwacja są dziedzinami, które nie należą do łatwych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ tacy architekci muszą ogarnąć nie tylko wiedzę budowlaną oraz to w jaki sposób budynek ma być użytkowany w naszych czasach, jeśli nie da się zachować jego funkcji, ale też mieć obszerną wiedzę historyczną, która pozwala odpowiedzieć na pytania jak budynek był użytkowany, jak wyglądał, czym charakteryzowały się wnętrza, a czym elewacja.

Żeby móc przejść do konserwacji i zacząć wreszcie odnawiać budynek, zanim przydadzą się tynki barwione w masie czy sztukateria elewacyjna, należy przeprowadzić obszerne badania historyczne, architektoniczne, a często też archeologiczne. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie zdobyć obraz budynku na tyle szeroki, wiedzę na tyle obszerną, aby nie móc zepsuć tego, co ostało się do naszych czasów. Musimy stwierdzić na ile to, co zostało jest wynikiem przebudów, a na ile pozostało z epoki, w której obiekt został postawiony – i zadecydować czy chcemy rekonstruować dawne detale albo kolorystykę.