Odprowadzanie ścieków stanowi niemały problem dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych, szczególnie jeśli nie ma możliwości skorzystania z miejskiej instalacji kanalizacyjnej. Najlepszym rozwiązaniem, jakie można w takiej sytuacji zastosować, są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wymaga to, co prawda poniesienia pewnych kosztów, ale eksploatacja takiego urządzenia jest tańsza niż np. nadal używanych zbiorników bezodpływowych. Konieczne będzie przygotowanie projektu oczyszczalni przez specjalistę, który zbada warunki gruntowe oraz wodne na terenie działki. Powinien on również wziąć pod uwagę ilość mieszkańców danego budynku i zaproponować najkorzystniejszy sposób oczyszczania ścieków. Decydując się na przydomowe oczyszczalnie ścieków, trzeba też zgłosić zamiar ich budowy w stosownym urzędzie, najczęściej w starostwie. Jeżeli urząd nie zgłosi żadnych zastrzeżeń w przeciągu 30 dni od dnia zgłoszenia, to można rozpocząć prace, a ich zakończenie i rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni także należy zgłosić w tym samym urzędzie.