Jak ogrodzić dom jednorodzinny?

W Polsce nie korzystamy jeszcze z zachodnich wzorców, które pozostawiają domy jednorodzinne bez ogrodzenia. Aby uzyskać oczekiwane poczucie bezpieczeństwa i prywatności, jakie daje budowa domu a nie mieszkanie w blokach, grodzimy nasze działki budowlane niemalże zaraz po zakupie.

Ogrodzenie domu musi być jednak zgodne z prawem, dlatego zanim postawimy paliki na działce, poznajmy, jaka budowa ogrodzenia jest przewidziana w rozporządzeniach prawnych.

Kiedy mamy już projekty domów i rozpoczyna się budowa domu, teren, na którym prowadzone są prace budowlane powinien być ogrodzony tymczasowo, tak by zapewnić bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że składowane materiały budowlane nie powinny pozostać bez opieki ? mogą stać się łakomym kąskiem dla złodzieja. Dlatego ogrodzenie placu budowy warto zintegrować nawet z systemem alarmowym.

Plac budowy należy zabezpieczyć również zgodnie z przepisami BHP oraz tego, co zawiera projekt domu. To właśnie projekty gotowe zawierają informacje o tym, jakich zabezpieczeń wymaga poszczególny etap budowy.

Odległość ogrodzenia od budynku zależy od wielkości terenu budowy, ale:

wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m;

w strefach zagrożone spadaniem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić minimum 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały czy narzędzia budowlane;

w przypadku ogrodzenia wykopów, jeżeli wykop jest głębszy niż 1 m, balustrada ogrodzenia nie może być niższa niż 1,1 m.

Rzadko kiedy ogrodzenie placu budowy staje się naszym docelowym ogrodzeniem. Dzieje się tak głównie z dwóch powodów. Po pierwsze nie zawsze mamy fundusze na to, by postawić ogrodzenie takie jakbyśmy chcieli od razu na początku, kiedy koszty budowy domu pochłaniają cały nasz budżet. Po drugie ? nie zawsze jest ono tak funkcjonalne, jak byśmy tego chcieli. Trzeba wziąć pod uwagę na przykład to, że mieszkając już w domu po zakończonej budowie, nie będziemy potrzebować tak rozległej bramy, jak podczas robót budowlanych, kiedy musiały się zmieścić w niej np. maszyny budowlane.
ogrodzenie domu Jak ogrodzić dom jednorodzinny?

Jak ogrodzić dom jednorodzinny?

Ale to, w jaki sposób już na stałe ogrodzimy nasze domy jednorodzinne, też nie jest dowolne. Musimy wziąć pod uwagę zarówno przepisy prawne, jak i prawa właściciela sąsiedniej działki.

Jeśli projekty domów budujemy na działce, z którą sąsiaduje inna zabudowana nieruchomość, wspólne ogrodzenie między działkami powinniśmy ustalić z sąsiadem. Jeżeli uda nam się osiągnąć kompromis co do tego, jak ma wyglądać projekt ogrodzenia i z czego ma być wykonane ? możemy podzielić się z sąsiadem koszt budowy.

Jeżeli jednak sąsiad sprzeciwia się naszemu pomysłowi i woli tanie drewniane ogrodzenia zamiast imponującego muru z klinkieru ? musimy albo uszanować jego decyzję, albo samodzielnie sfinansować murowane ogrodzenie. Nie ma podstaw prawnych, by ?zmusić? sąsiada do zapłaty za ogrodzenie, nawet jeśli dotyczy ono jego posesji.

Istotne jest jednak to, że sąsiad ma obowiązek konserwacji ogrodzenia, nawet jeśli był przeciwny jego budowie. Oznacza to, że jeśli mur wymagać będzie naprawy ? koszty remontu pokryjemy zarówno my, jak i nasz sąsiad.

Jeśli chodzi o ogrodzenie domu od strony miejsc publicznych ? czyli jeśli chcemy odgrodzić się od ulicy, placu zabaw, parku itp. fakt budowy ogrodzenia musimy zgłosić do właściwego urzędu. Nie ma przy tym znaczenia, jak wysokie i z czego wykonane będzie ogrodzenie.

Jeżeli zaś po sąsiedzku nie ma miejsca publicznego ? budowa ogrodzenia musi być zgłoszona tylko w takiej sytuacji, gdy płot czy mur będzie wyższy niż 2,2 m.

Brak zgłoszenia budowy kiedy jest wymagane zakwalifikuje nasze ogrodzenie do samowoli budowlanej.

Warto również poznać wymiary bram i furtek, których minimalne wartości przedstawia prawo. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m.