Co to jest tymczasowy budynek?

 

Co to są tymczasowe obiekty budowlane? Kiedy i w jakich sytuacjach możemy je stawiać na działkach, bez konieczności przeprowadzania formalności budowlanych? Kiedy zgoda jest potrzebna?

Zabudowa działki wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, w zależności od typu obiektu budowlanego, jaki zamierzamy zrealizować. Projekty domów jednorodzinnych wymagają zgody, projekty budynków gospodarczych – jeśli ich powierzchnia nie przekracza 25 mkw – można budować już na podstawie zgłoszenia. Mała architektura, czyli np. fontanny, piaskownice czy śmietniki nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Altany ogrodowe oraz garaże nie mogą być już zaliczane do obiektów małej architektury. Budowa altan wymaga zgłoszenia, projekt garażu postawimy wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę (chyba że zdecydujemy się na tylko budowę wiaty garażowej).

A co to są tymczasowe obiekty budowlane? Czy ich budowa wymaga przeprowadzenia formalności budowlanych?
teren budowy Co to jest tymczasowy budynek?

Co to jest tymczasowy budynek?

Prawo Budowlane nie określa szczegółowo, jaki obiekt budowlany może być uznany za obiekt tymczasowy. Może to być barakowóz czy kontener (blaszany czy drewniany). Czemu służą takie obiekty?

Musimy pamiętać, że stawianie tymczasowych obiektów budowlanych na działce bez uzyskania pozwoleń czy bez konieczności zgłoszenia jest możliwa tylko wtedy, gdy na placu odbywa się budowa domu lub prowadzone są inne roboty budowlane, na przeprowadzenie których potrzebne jest zgłoszenie czy pozwolenie na budowę. O legalność postawienia obiektu – baraku czy kontenera – decyduje tylko prawomocna zgoda uzyskana na pozostałe prace na terenie budowy.

Podkreślić zatem należy, że tymczasowy obiekt budowlany jest przeznaczony do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy. Co więcej, usunięcie ich z placu budowy jest konieczne w momencie zakończenia procesu budowlanego. Zatem kiedy zgłosimy zakończenie budowy, a nasz dom zostanie oddany do użytku, tymczasowe obiekty muszą zostać usunięte.

Podczas, gdy realizowane są np. projekty domów parterowych czy domy z poddaszem, potrzebne jest zagospodarowanie terenu budowy, za które odpowiedzialny jest kierownik budowy. Chodzi o to, aby teren budowy zawierał miejsca do składowania materiałów budowlanych, był odpowiednio ogrodzony i oświetlony, a ekipa budowlana miała miejsca socjalne. Barakowozy na działce spełniają właśnie najczęściej funkcję pomieszczenia socjalnego. I jako takie nie wymagają osobnej zgody na budowę czy jej zgłoszenia. Jeżeli mamy prawomocne pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, możemy nie tylko wybudować projekty domów ale również zagwarantować ekipie miejsce na wypoczynek czy spożywanie posiłków. Co istotne, mogą one znajdować się wyłącznie w granicach terenu, który został ujęty w pozwoleniu na budowę.

Czasem, gdy mamy działkę niezabudowaną, chcemy postawić na niej jakikolwiek obiekt, który pozwoli nam spędzać na niej czas. Musimy jednak pamiętać, że w takim wypadku postawienie barakowozu nie może być już dobrowolne. Jeżeli postawimy tymczasowy obiekt budowlany bez zgłoszenia, zostanie on uznany jako samowola budowlana i nadzór budowlany nakaże nam natychmiastowe usunięcie go z działki.

Choć, jak wspomnieliśmy, ustawa Prawo Budowlane nie określa szczegółowych cech tymczasowych budynków, to musimy pamiętać, że nie do tej grupy nie mogą być zaliczone domki letniskowe. Jeżeli chcemy na działce postawić projekty domków letniskowych musimy uzyskać pozwolenie na budowę, na podobnych zasadach, jeśli budowane byłyby domy jednorodzinne. Nawet małe domki drewniane nie mogą być uznane za tymczasowy obiekt budowlany, którego budowa – jeśli nie prowadzimy innych prac budowlanych – wymaga zgłoszenia. Drewniane domy również wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.