Pożar może zdarzyć się praktycznie wszędzie. Ale nie wszędzie jest możliwość zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie. Według obowiązujących norm prawnych należy przewidzieć możliwość poboru wody z hydrantu na cele przeciwpożarowe o wydajności 5,10 dm sześciennych/s lub nawet większej. Nie zawsze jest to możliwe. Rozwiązaniem są zbiorniki przeciwpożarowe posiadające odpowiednia pojemność retencyjną. Wykonujemy je ze stalowych paneli ogniowo-cynkowych i umieszczamy na odpowiednim żelbetowym fundamencie. Jest on odpowiednio konstruowany dla każdego zbiornika, z uwzględnieniem jego pojemności i gruntu, na którym stoi. Zbiorniki przeciwpożarowe mają kształt walca, są zadaszone, a ich dno stanowi powierzchnia fundamentu wykonana z betonu i odpowiednio izolowana. Dzięki użyciu wysokiej jakości materiałów, zbiorniki przeciwpożarowe są solidne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Woda w zbiorniku jest zabezpieczana przed zamarznięciem odpowiednią grzałką, więc zbiorniki działają bezawaryjnie nawet nawet przy niskich temperaturach.