Wyjazdy incentive to przede wszystkim doskonała forma nagrody dla najlepszych pracowników za wysokie osiągnięcia i wybitny wkład pracy.

Jest niezwykle atrakcyjna forma pobudzająca do dalszej pracy i wpływająca na motywację pracowników do dalszego działania i pomnażania budżetu firmy.
Wyjazdy incentive ekskluzywna forma nagrody w postaci wycieczki, często połączonej z imprezą integracyjną.
Wyjazdy incentive są atrakcyjne, ponieważ odbywają się do ciekawych, ekskluzywnych miejsc, do których z pewnością trudno byłoby się wybrać na własny koszt.
Wyjazdy incentive integrują środowisko pracownicze, pozwalają na zdobywanie nowych doświadczeń, lepsze poznanie siebie i innych, a także sprawdzenie się w nowych sytuacjach.
Na pewno taka wspólna przyjacielska podróż wywołuje pozytywne emocje i zbliża do siebie ludzi, którzy pracują w jednej firmie.
Zapewne sam fakt docenienia pracownika przez pracodawcę ma ogromny wpływ na jego lojalność wobec firmy i zwiększa chęć do podejmowania dalszych wysiłków.
Wyjazdy incentive to doskonały sposób na związanie pracownika z firmą. Tak atrakcyjna nagroda na pewno nie pozostanie bez wpływu na jego dalszą motywację do pracy.