Czym jest rehabilitacja?
Każdy człowiek może ulec wypadkowi lub zachorować i w konsekwencji osiągnąć pewien stopień niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej. Najważniejszym działaniem w takiej sytuacji jest próba osiągnięcia dawnej sprawności.

Przywracaniem takiej sprawności fizycznej albo psychicznej zajmuje się rehabilitacja, Są to różne i kompleksowe działania, które mają za cel przywrócenie dawnej sprawności albo zbliżenie się do niej w najbardziej możliwy sposób. Jest to część procesu terapeutycznego, który odbywa się równocześnie z innymi metodami leczenia. Jest niezmiernie ważną częścią, która ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądał końcowy efekt.

Jedną z kluczowych kwestii jest to, żeby proces rehabilitacyjny rozpoczął się możliwie jak najszybciej, bo wtedy są jeszcze większe szanse na szybsze odzyskanie sprawności. Jest to proces ciągły, więc nie może ulec zakończeniu w niewłaściwym punkcie. Warto wspomnieć, że leczenie odbywa się na wielu płaszczyznach – również tych duchowych i psychicznych.