Zmiany klimatyczne jakie zachodzą w Polsce w ostatnich latach sprawiają, że nasz kraj zwłaszcza w okresie letnim naprzemiennie nawiedzają okresy suchy i intensywnych opadów. Tego typu pogoda nie tylko niekorzystnie wpływa na uprawy, rodzi również niebezpieczeństwo zalania i podtopień. Niewielka ilość roślinności i sporo powierzchni betonowych sprawia, że każda większa ilość opadów nie mogąc wsiąknąć w glebę pozostaje na powierzchni stwarzając zagrożenie.
Rozwiązaniem tego problemu są zbiorniki na deszczówkę, które mogą spełniać dwojaką funkcję. W zależności od terenu, w którym są umiejscowione mogą pełnić funkcję retencyjną, polegającą na gromadzeniu wody, w celu jej wykorzystania w okresie suszy lub zabezpieczającą teren przez zalaniem w przypadku wystąpieniu gwałtownych opadów deszczu. W zależności o potrzeb zbiorniki mogą być mniejsze lub większe. Szukając zbiorników warto poprosić sprzedawcę o pomoc w doborze jego wielkości, którą można oszacować za pomocą odpowiednich wzorów matematycznych.