Jak działa wentylacja grawitacyjna?

Typ wentylacji jaką zastosujemy w domu ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o komfort mieszkania i przebywania w nim. Inne właściwości ma bowiem wentylacja mechaniczna, oparta na silnikowych dmuchawach i wyciągach, a inaczej działa wentylacja grawitacyjna. Opiera się ona na różnicy ciśnień powietrza na zewnątrz budynku i wewnątrz niego. Są one bezpośrednio skorelowane ze zmianami temperatury, dlatego też zimą taki system działa zdecydowanie najlepiej. Ciepłe powietrze chętnie unosi się do góry, przez co w naturalny sposób wydostaje się kanałami wentylacyjnymi na zewnątrz budynku. Nieco gorzej taki typ wentylacji sprawuje się latem, ponieważ wtedy to nierzadko na zewnątrz jest cieplej niż w pomieszczeniach. W takiej sytuacji wentylacja grawitacyjna działa słabiej, czasami ciąg w kominach może w ogóle ustać, lub nawet się cofnąć. Temu zapobiegają kratki wentylacyjne posiadające jednokierunkową przesłonę, która w przypadku ewentualnej „cofki” zamyka się, uniemożliwiając przepływ powietrza.