Kwas etakrynowy (Etacrynic acid, Edecrin) podobnie jak furosemid jest bardzo silnym lekiem moczopędnym, hamując wchłanianie zwrotne jonów sodowych i chlorkowych głównie w rdzeniowym odcinku ramienia wstępującego pętli nefronu. Po podaniu dożylnym i osiągnięciu dużego stężenia w osoczu blokuje on wchłanianie sodu w cewce bliższej. Zmniejsza się również zdolność zagęszczania moczu w cewkach dalszych i zbiorczych (działanie przeciwwazopresynowe). Następuje nasilenie wydalania jonów potasowych, wodorowych, wapnia i magnezu. Szybka utrata płynu zewnątrzkomórkowego może doprowadzić do zagęszczenia krwi. Kwas etakrynowy dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Podany doustnie działa po 20—40 min, najsilniejszą diurezę obserwuje się po 90 min. Działanie jego przemija po 6 h. Etakrynian sodu wstrzyknięty dożylnie działa moczopędnie już po 5 min, osiągając szczyt po 20 min. Działanie przemija po 3 h. Lek wydala się głównie przez nerki poprzez przesączanie kłębkowe oraz wydalanie cewkowe. Niewielka jego część wydala się z żółcią. Ze względu na szybkie działanie kwasu etakrynowego, zwłaszcza po podaniu dożylnym, zaleca się go w leczeniu ostrej niewydolności lewokomorowej serca (obrzęk płuc) oraz w obrzęku mózgu. W przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego preparat podaje się doustnie.