Dzieci z autyzmem i szeroko pojęty obraz autyzmu stanowią coraz częściej temat prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków psychologicznych. Na myśl nasuwa się pytanie – „cóż ciekawego jest w autyzmie ?” Autyzm jest chorobą tajemniczą , tak naprawdę do końca nie wiadomo jaka jest jego przyczyna. W krótkim czasie nastąpił wysyp diagnoz dotyczących autyzmu , pomimo niezdefiniowanego źródła tej choroby. Większość chorych stanowią dzieci, wynika to z tego, że osoby dorosłe, które potencjalnie mają autyzm nauczył się już z nim żyć a przez społeczeństwo uważane są za „nieszkodzących odmieńców”. Rozwój psychologii oraz dziedzin jej pokrewnych stanowi szansę dla dzieci dotkniętych tym schorzeniem (dorosłych również, a także dzieci które kiedyś również dorosną). Dla dzieci z autyzmem terapia stanowi jedyną szansę na zwiększenie możliwości kontaktu z społeczeństwem (z którego często są wykluczane, ze względu na swoją odmienność). Nagłośnienie problemów osób z autyzmem stanowi więc świetną formę rozwoju badań nad samym autyzmem.