Sporty ekstremalne związane są większym ryzykiem niż inne dyscypliny. Sporty te uprawiane są w trudnych warunkach. Do uprawiania sportów ekstremalnych potrzebne są odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne. Sporty ekstremalne mogą uzależniać. Uprawiając sporty ekstremalne powinno używać się odpowiednich zabezpieczeń. Do sportów ekstremalnych zaliczamy sporty takie jak: BASE jumping, Bungee jumping, balonotniarstwo, skoki spadochronowe, skoki i loty narciarskie, szybownictwo, windsurfing, wolne nurkowanie, pływanie długodystansowe, kolarstwo górskie. Sporty ekstremalne można podzielić na kilka kategorii. Sporty ekstremalne uprawiane w powietrzu. Są to loty balonem, które są jedną z najstarszych powietrznych dyscyplin. Innymi sportami ekstremalnymi są skoki z wieżowców, skoki spadochronowe, paralotniarstwo, skoki na linie. Kolejną kategorią są sporty ekstremalne uprawiane w wodzie. Zaliczamy do nich surfing, narty wodne, żeglarstwo, rafling, kajakarstwo. Ostatnią kategorią są sporty ekstremalne uprawiane na ziemi (wspinaczka, sporty zimowe).