Bardzo często zdarza się, że gdy dochodzi do problemów intymnych to mamy tendencję do ignorowania problemu. Dla wielu ludzi wstydem jest pójść do lekarza specjalisty, który w sposób profesjonalny oceniłby dane schorzenie. Diagnoza lekarza specjalisty może zapobiec postępowaniu choroby, co w wielu przypadkach oznacza ocalenie życia. Pieczenie w miejscach intymnych może być pierwszym objawem poważnej choroby. Jeżeli zareagujemy szybko i bez wstydu, to jest duża szansa, że nie dojdzie do powikłań. Problem braku reakcji w powyższych sytuacjach jest szczególnie nasilony u osób młodych. Ważne jest, aby regularnie rozmawiać z naszymi dziećmi i nie dopuścić do sytuacji w której sfera seksualna staje się w naszym domu tematem tabu. Na dłuższą metę tematy tabu mogą wyrządzić ogromną krzywdę naszym podopiecznym. Nie jest łatwo rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych, ale jeżeli by się na tym zastanowić, to znajdzie się odpowiednia forma takich rozmów. Jeżeli chodzi o zdrowie, to wstyd nie ma znaczenia. Lekarz nie ocenia nas personalnie, a jedynie jako przypadek, w którym trzeba postawić trafną diagnozę.