Medycyna jest to nauka empiryczna, która swoim zasięgiem obejmuje całkowity zakres wiedzy na temat zdrowia i choroby człowieka. Dodatkowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z ich zapobieganiem oraz leczeniem. Przykładowo, medycyna weterynaryjna w dalszym ciągu rozszerza zakres swoich zainteresowań badawczych dotyczących stanu zdrowia zwierząt. W starożytnych czasach za prekursora medycyny uważano Hipokratesa. Czasy najnowsze rządzą się nieco innymi prawami. Obecnie do medycyny zostały wprowadzone zasady medycyny opartej na faktach. Do podstawowych nauk medycyny należy zaliczyć anatomię, biochemię czy też fizjologię. Dziedziny medycyny, czyli można powiedzieć odpowiedniki specjalizacji lekarskich to znacznie bardziej rozbudowana kwestia. Jest ich kilkanaście. Opanowanie ich zajmuje wiele czasu. Studenci medycyny podczas studiów mają naprawdę wiele materiałów do opanowania. Wyuczenie się ich jest na pewno trudne, ale jest to konieczność, bez której trudno być potem specjalistą w swojej dziedzinie.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.