Dziedziczenie Genów

Dziedziczenie genów to skomplikowany proces kierujący się swoimi prawami. Wiele cech dziecka zostaje zapisana w kodzie genetycznym w chwili poczęcia. Już wtedy ostatecznie wiadomo, jaki kolor oczu czy skręt włosów będzie miało Twoje dziecko. Jednak rodzice dowiadują się jaki będzie wygląd dziecka dopiero po porodzie. Po naszych przodkach dziedziczymy nie tylko cechy wyglądu, ale również charakter, temperament oraz osobowość niestety ich nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mimo, iż mogłoby się wydawać, że odziedziczymy 50% cech matki i 50% cech ojca, natura nie jest tak sprawiedliwa i dziedziczenie genów nigdy nie jest tak równe potencja tabletki.

Kobiece pragnienia

Każda kobieta, która pragnie zostać mamą zastanawia się, do kogo będzie podobne jej dziecko? Do niej, a może do jej partnera? Kto ma silniejsze geny? A może dziecko nie będzie podobne do rodziców, a do dziadków- podobno większość cech dziedziczymy właśnie po dziadkach. W drugiej kolejności zastanawia się jak będzie wyglądało dziecko tej kobiety? Doskonale wiemy, że dzieci bardzo szybko się zmieniają, szczególnie na początkowym etapie rozwoju, jednak za sprawą genów, pewne cechy pozostają niezmienne. Jakie to cechy i które geny są u Was dominujące? Sprawdź jak będzie wyglądało Twoje dziecko!

Kolor oczu dziecka

Każdy człowiek posiada dwa warianty danego genu odziedziczone po obojgu rodzicach. Matka oraz ojciec przekazują po jednym allelu danego genu swojemu potomstwu za pośrednictwem komórek zwanych gametami. Jeżeli matka pod katem genu OCA2 i EYCL1 posiada w komórkach niegametycznych (komórkach ciała) genotyp bb bb (oczy niebieskie) to za pośrednictwem komórki gametycznej przekaże ona swojemu dziecku gametę b b (gamety posiadają zredukowany materiał genetyczny o połowę). Jeżeli układ alleli ojca w komórkach ciała wygląda następująco bb G B wówczas, w części jego gamet znajdą się allele b G, a w reszcie b B (nie wiadomo, która gameta będzie brała udział w zapłodnieniu).