Medycyna dzieli się na wiele, konkretnych nauk. Jedną z tych podstawowych jest anatomia. Samo słowo anatomia pochodzi z greckiego zwrotu, który oznacza sekcję i krajanie. To właśnie w anatomii wykonuje się bowiem sekcje zwłok. Czym więc jest ta nauka?

Anatomia to nauka, która zajmuje się badaniem budowy różnych organizmów. Najczęściej badanym obiektem jest człowiek, jednak sprawdza się również budowę zwierząt, a także i roślin. Można uznać, że ta nauka jest więc działem biologii. Dzięki jej badaniom określa się położenie, kształt i skład wszystkich narządów, tkanek oraz komórek badanego obiektu. Obserwuje się również jego ewolucję. Zarówno człowiek, jak i rośliny oraz zwierzęta zmieniają swoją budowę na przestrzeni lat, na co należy zwrócić uwagę. Anatomie można podzielić na różne podkategorie. Wyróżniamy tutaj m.in. anatomię prawidłową i patomorfologię. Klasyfikuje się więc obiekt do wybranej kategorii, a następnie dokładnie się go bada. Dzięki temu lekarze dysponują sporą wiedzą o budowie człowieka.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.