Zmiana wartości nieruchomości – odszkodowanie

 

Co zrobić w sytuacji, gdy wartość działki, którą kupiliśmy, zmniejszy się? Czy możemy ubiegać się o zwrot różnicy ceny nieruchomości? A co w przypadku, gdy wartość wzrośnie? Czy zawsze będzie to dla nas korzystne?

Często ze względu na wysokie koszty budowy lub brak czasu, nie od razu realizujemy nasze projekty domów na zakupionych działkach. Niekiedy nieruchomości gruntowe służą tylko na weekendowy wypad pod namiot i czekają na lepsze czasy, kiedy to budowa domu dopiero się rozpocznie. Często także działki budowlane czy działki rolne kupujemy jako inwestycję, nie planując zabudowania.

Jak wiemy, nie wszystkie działki w Polsce są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wiele gmin nie uchwaliło jeszcze planu. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego się zmieni lub jeśli gmina go uchwali, wartość nieruchomości, której jesteśmy właścicielem może się również zmienić! Biorąc pod uwagę fakt, że w jej pobliżu może powstać ciekawe centrum handlowe lub trasa czy też mało atrakcyjna dla sąsiedztwa fabryka ? ceny działek mogą wzrosnąć lub zmaleć.
renta planistyczna Zmiana wartości nieruchomości odszkodowanie

Zmiana wartości nieruchomości – odszkodowanie

Jeżeli w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartość naszej nieruchomości wzrośnie, a my będziemy chcieli ją sprzedać zanim minie 5 lat od dnia, w którym plan zaczął obowiązywać, gmina nałoży na nas obowiązek zapłaty renty planistycznej.

Renta planistyczna to jednorazowa opłata, którą gmina ustala w miejscowym planie. Jej wysokość ustalana jest za każdym razem indywidualnie, jednak nie może przekroczyć 30 % wzrostu ceny nieruchomości.

Wzrost wartości nieruchomości ustalana jest na dzień jej sprzedaży, ale możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej informacji wcześniej.

Renta planistyczna nie jest jednak pobierana w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, którym jest rolnik przekaże nieodpłatnie nieruchomość, którą jest gospodarstwo rolne, na swojego następcę.

A co w sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania sprawił, że nasza działka straciła na wartości? Jeżeli plany gminy sprawiły, że nieruchomość, którą chcemy sprzedać ma niższą wartość, możemy wystąpić o wypłatę odszkodowania. Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości jest równe różnicy między wartością wcześniejszą a obniżoną.

Jeżeli zaś nowy plan zagospodarowania sprawił, że nie możemy korzystać z naszej działki w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem (np. nie możemy hodować egzotycznych roślin z uwagi na sąsiedztwo fabryki) również możemy wystąpić do gminy o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę. Niemożność korzystania z nieruchomości lu jej części umożliwia nam również wystąpienie do gminy z wnioskiem o wykupienie nieruchomości lub jej części, z której korzystać nie możemy.

Ale uwaga! Jeżeli wystąpimy od odszkodowanie za poniesione szkody lub gdy gmina wykupi część naszej nieruchomości, w przypadku chęci sprzedania pozostałej części nie możemy się już ubiegać o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości.

Roszczenia wobec gminy możemy składać do 5 lat od dnia, kiedy nowy lub zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zaczął obowiązywać. Gmina ma 6 miesięcy na wypłatę nam odszkodowania. Jeżeli będzie się spóźniać, przysługują nam ustawowe odsetki.